Tarih Bölümü Kalite Komisyonu

 

Tarih Bölümü Kalite Komisyonu
Komisyon Başkanı  Prof. Dr. Hakkı UYAR (Tarih Bölüm Başkanı)
Komisyon Üyesi  Dr. Öğretim Üyesi Gülsüm TÜTÜNCÜ (Tarih Bölüm Başkan Yardımcısı ve Öz Değerlendirme Takım Lideri)
Komisyon Üyesi  Prof. Dr. Dilşen İNCE ERDOĞAN
Komisyon Üyesi  Dr. Öğretim Üyesi Nuri ADIYEKE
Komisyon Üyesi  Öğr. Gör. Dr. Neslihan ÜNAL (Fakülte Kalite Komisyonu Bölüm Temsilcisi)
Komisyon Üyesi  Araş. Gör. Asya KALKAN (Sekreterya)