Kalite Komisyonu


ÜYELER İLETİŞİM BİLGİLERİ
Prof. Dr. Hakkı UYAR hakki.uyar@deu.edu.tr (Tarih Bölüm Başkanı)
Dr. Öğretim Üyesi Gülsüm TÜTÜNCÜ UĞURLUBAY tutuncugulsum@gmail.com (Tarih Bölüm Başkan Yardımcısı)
Dr. Öğretim Üyesi Yakup ÖZTÜRK yakup.ozturk@deu.edu.tr (Tarih Bölüm Başkan Yardımcısı)
Öğr. Gör. Mehmet Ali DEMİRBAŞ mehmetali.demirbas@deu.edu.tr
Araş. Gör. Dr. Mehmet Şerif ERKEK mseriferkek@gmail.com
Hanife SINTIRLI (2. Sınıf Öğrencisi)

Görevi: Bölüme bağlı kurullarının toplanmasını ve işlemesini sağlamaktır. Bölüm komisyonları arasındaki koordinasyonun ve işbirliğinin sağlanması sağlamaktır. Kalite Güvence Sisteminin işlemesini sağlamak üzere anketler oluşturmaktır. AKTS ve program çıktıları anketlerini uygulamak ve denetlemektir. Komisyonlarda yapılan PUKÖ döngülerini denetlemektir.