Konferanslar ve Geziler

20 Mayıs 2024, Konferans, “19 Mayıs: Bir Milletin Uyanışı”, Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm TÜTÜNCÜ’nün moderatörlüğünde Doç. Dr. Beral ALACI ve Prof. Dr. Hakkı UYAR  19 Mayıs 1919’un yıldönümünde 19 Mayıs’ın önemi üzerine  bir konuşma gerçekleştirecektir.

7 Mayıs 2024, Konferans, “Karşılaştırmalı Olarak Ortaçağ’da Doğu ve Batı”, bölümümüz öğretim üyesi Doç. Dr. Seyhun Şahin, Ortaçağ’da Doğu ve Batı üzerine bir konuşma gerçekleştirecektir.

26 Nisan 2024, Konferans, “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Egemenlik Anlayışındaki Değişim ve Dönüşüm”, Prof. Dr. Hakkı UYAR’ın moderatörlüğünde Araş. Gör. Asya KALKAN ve Araş. Gör. Bilge CANBAY birer konuşma gerçekleştirmiştir.

5 Nisan 2024, Konferans, “Türkiye’de Kadın Haklarının Gelişimi”, Prof. Dr. Dilşen İNCE ERDOĞAN, Türkiye’de kadın haklarının gelişimi üzerine bir konuşma gerçekleştirmiştir.

19 Mart 2024, Konferans, “Az Bilinen Yönleriyle Çanakkale Savaşı” Prof. Dr. Hasan MERT, Çanakkale Savaşlarının yıldönümü etkinlikleri kapsamında Çanakkale Savaşı’yla ilgili bir konuşma gerçekleştirmiştir.

25 Aralık 2023, Konferans, “Lisansüstü Tez Yazımında Tarihsel Kaynaklar, Arşivler ve Yöntemler”,  Prof. Dr. Türkmen TÖRELİ ve Prof. Dr. Hakkı UYAR moderatörlüğünde gerçekleşen iki oturumda konuşmacılar,  Tarih lisansüstü tez yazımıyla ilgili düşünce ve tavsiyelerini Tarih lisans ve lisansüstü öğrencileriyle paylaşmıştır.

 

20 Aralık 2023, Konferans, “Cumhuriyet’in Kuruluşundan Günümüze Türkiye’de Osmanlı Tarihçiliği”, Dr. Öğr. Üyesi Nuri ADIYEKE ve Öğr. Gör. Mehmet Ali DEMİRBAŞ, Osmanlı tarihçiliğimizin son yüzyıldaki seyri üzerine birer konuşma gerçekleştirmiştir.

27 Kasım 2023, Konferans, “Cumhuriyet’in Kuruluşundan Günümüze Türkiye’de Ortaçağ Tarihçiliği”,  Prof. Dr. Erkan GÖKSU, Ortaçağ tarihçiliğimizin son yüzyıldaki seyri üzerine bir konuşma gerçekleştirmiştir.

10 Kasım 2023, Konferans, “Genç Akademisyenlerin Gözünden Atatürk”, Dr. Öğr. Üyesi Yakup ÖZTÜRK,  Araş. Gör. Dr. Murat YILMAZ, Araş. Gör. Dr. Mehmet Şerif ERKEK, Araş. Gör. Asya KALKAN, Atatürk’ün 85. ölüm yıldönümü münasebetiyle düzenlenen konferansta Atatürk üzerine birer konuşma gerçekleştirmiştir.

 

31 Ekim 2023, Konferans, “100. Yılında Cumhuriyet’in Kazanımları”,  Prof. Dr. Türkmen TÖRELİ’nin moderatörlüğünde Prof. Dr. Hakkı UYAR, Prof. Dr. Dilşen İNCE ERDOĞAN, Prof. Dr. Erkan GÖKSU Cumhuriyetimizin 100. yılı üzerine birer konuşma gerçekleştirmiştir.

25 Ekim 2023, Konferans, “Cumhuriyet’in Kuruluşundan Günümüze Eskiçağ Tarihçiliği”,  Prof. Dr. Recai TEKOĞLU, Eskiçağ tarihçiliğimizin son yüzyıldaki seyri üzerine bir konuşma gerçekleştirmiştir.

 

28 Ağustos 2023, Konferans, “101. Yılında Büyük Taarruz ve Başkomutan Meydan Muharebesi”, Prof. Dr. Melih TINAL ve Prof. Dr. Dilşen İNCE ERDOĞAN, Başkomutan Meydan Muharebesi üzerine birer konuşma gerçekleştirmiştir.

24 Temmuz 2023, Konferans, “Tarih Sohbetleri”,  Prof. Dr. Temuçin Faik ERTAN, Prof. Dr. Hakkı UYAR, Prof. Dr. Pınar ÜLGEN, Prof. Dr. Dilşen İNCE ERDOĞAN farklı konularda birer konuşma gerçekleştirmiştir.

23 Mayıs 2022, Konferans, “Türk-Yunan Dış Politikasında Çatışma ve Kriz”,  Dr. Öğr. Üyesi Esra ÖZSÜER, Türk-Yunan Dış Politikasına dair bir konuşma gerçekleştirmiştir.

11 Mayıs 2021, Konferans, “Türk demokrasi tarihinde bir dönüm noktası: 14 Mayıs 1950 Seçimleri”,  Prof. Dr. Hakkı UYAR,  14 Mayıs 1950 seçimlerinin Türk demokrasi tarihindeki önemine dair bir konuşma gerçekleştirmiştir.

12 Mart 2019, Konferans, “Türk Kurtuluş Savaşı’nın 100. Yılında İstiklal Marşı ve Milletin Sesi Mehmet Akif Ersoy”, Türk Kurtuluş Savaşı’nın 100. yılı etkinliği kapsamında Prof. Dr. Hakkı UYAR, Prof. Dr. Cafer ŞEN ve Prof. Dr. Kamil İŞERİ İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy üzerine birer konuşma gerçekleştirmiştir.

30 Ekim 2019, Konferans, “Atatürk’ün Cumhurbaşkanlığı”, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım Atatürk’ü Anma etkinliği olarak Prof. Dr. Rıdvan AKIN Atatürk ve Atatürk’ün Cumhurbaşkanlığına dair bir konuşma gerçekleştirmiştir.

14 Mayıs 2019, Konferans, “Yunan Cephe Gazetelerinin Milli Mücadele ve Mustafa Kemal Yorumu”, Türk Kurtuluş Savaşı’nın 100. yılı etkinliği olarak Dr. Öğr. Üyesi Esra ÖZSÜER Milli Mücadele dönemindeki Yunan cephe gazetelerinin Milli Mücadeleye ve Mustafa Kemal Atatürk’e bakış açılarını değerlendirmiştir.

16 Mayıs 2019, Konferans, “Modern Romanya’nın İnşası ve Sultan II. Abdülhamid Döneminde Osmanlı-Romanya İlişkileri” Dr Silvana Rachieru, Bükreş üniversittesi-Romanya. Erasmus+ öğretim hareketliliği kapsamında Bölümümüzü ziyaret eden  Dr. Rachieru, ders verme etkinliklerine ilaveten,  Osmanlı-Romanya ilişkilerine dair bir konuşma gerçekleştirmiştir.

25 Nisan 2019, Konferans, “Bizans İmparatorluğu ve Karadeniz, 860-1300”, Dr. Yanko Hiristov, Güney-Batı “Neofit- Rilski” Üniversitesi – Bulgaristan. Erasmus+ öğretim hareketliliği kapsamında Bölümümüzü ziyaret eden  Dr. Hristov, ders verme etkinliklerine ilaveten, Bizans’ın Karadeniz faaliyetlerine odaklanan bir konuşma yapmıştır.

27 Nisan 2018, Konferans, “Rusya İmparatorluğu’nun Güneydeki Rakiplerine Karşı Kafkasya’daki ‘Grand’ Stratejisi, 1821-1833”, Araş. Gör. Dr. Serkan KEÇECİ, Rusya Çarlığı’nın Kafkasya Politikası üzerine bir konuşma gerçekleştirmiştir.

8 Aralık 2017, Konferans, “Tarihte Roman, Romanda Tarih”, Doç. Dr. Erkan Göksu Tarih disiplini ile roman arasındaki ilişkiyi değerlendirmiş, Tarih disiplinin Tarihi romanlardaki kullanımının usulü ile ilgi fikirlerini açıklamıştır.

24 Kasım 2017, Anıtkabir – Eski Meclis – Anadolu Medeniyetler Müzesi Gezisi

30 Ekim 2017, Panel, “1923 Cumhuriyeti’ni Bugün için Yeniden Anlamak”: Cumhuriyet ve demokrasi kavramlarının önemi ve farklarının açıklanmasının yanı sıra 1923’ten günümüze yaşanan değişim ve gelişmeler; ortaya çıkan sorunlar tartışılmıştır.

26 Ekim 2017,  Aşure Etkinliği

19 Ekim 2017, Konferans, “Çağdaş Sosyal Teoriler ve Tarih Yazıcılığı”: Yrd. Doç. Dr. Oktay Gökdemir, İnterdisipliner bir yaklaşımla ve sosyal teorilerin günümüz tarih yazıcılığına etkilerini aktarmış, Türk tarih yazıcılığının sorunları tartışılmıştır.

13 Mayıs 2017, Konferans, Prof. Dr. Tufan Gündüz, “İzmir ve Batı Anadolu’da Türkmenler-Yörükler” adlı sunumuyla Batı Anadolu’daki Yörük-Türkmen geçmişini ve günümüzdeki varlıklarına değindi.

3 Mayıs 2017, Konferans, “Üç Zeybek”:  Dr. Sabri Yetkin, Gereli Efe, Çakırcalı Ahmet Efe ve Çakırcalı Mehmet Efe’nin hayat hikâyelerini tarihsel önemlerini aktarmış; Selim Özyol’da Türkülerde ve Danslarda Efelere ilişkin görsel örnekler sunmuştur.

25 Mart 2017, Yunt Dağı’na Yolculuk ve Tarih Topluluğu tarafından Yunt Dağı köylerinde kitaplık oluşturulması için kampanya

13 Mart 2017, Panel, “Emperyalizme Karşı Bağımsızlık Savaşının Sembolü: İstiklal Marşı”: İstiklal Marşı’nın kabulünün yıldönümü etkinliği olarak Prof. Dr. Hakkı Uyar, Doç. Dr. Cafer Şen ve Yrd. Doç. Dr. Oktay Gökdemir’in katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir.

12 Mayıs 2016, Konferans, Prof. Dr. Zafer Toprak “Cumhuriyet Türkiye’sinin Bireyi: “Yeni Kadın-Yeni Erkek 1920-1930” adlı sunumuyla Cumhuriyet’in ilk yıllarında kadın ve erkeğin yeni toplumsal rollerine değinmiştir.

10 Aralık 2015, Panel, “Ortadoğu ve Türkiye Kamplarında Suriyeli Mülteciler” başlık panelde Prof. Dr. Özkan Yıldız ve Doç. Dr. Türkmen Töreli bizlere mülteci kamplarında yaşamakta olan Suriyeli mültecilerin içinde bulundukları koşulları ve bu koşullara onlar üzerindeki etkilerine değindiler.

27 Ekim 2015, Söyleyişi, “Devrim Arabaları ve Bilinmeyenleri” adlı söyleyişide Süleyman Aşık bizlere, ilk yerli aracımız Devrim’in yapım sürecinin arka planında yaşananları aktardı.

25 Ekim 2015, Konferans, Çanakkale Savaşlarının 100. yıldönümü etkinliği olarak Alman akademisyen Prof. Dr. Heinz Richter “The Royal Navy in the Dardanelles Campaign” (Çanakkale Savaşları’nda İngiliz Donanması) adlı sunumunu yapmıştır.

Ekim 2014, Sergi, “100. Yılında Birinci Dünya Savaşı Sergisi” Küratör Öğr. Gör. Şükrü TÜL

27 Mayıs 2008, Konferans, Prof. Dr. Taner Timur

10 Nisan 2008, Konferans, “Fatih ve Osmanlı Merkeziyetçiliğinin Teşekkülü”, Prof. Dr.  Ahmet Yaşar Ocak

9 Nisan 2007, Konferans, “Osmanlı’dan Günümüze Bilim: Üç Yüzyıllık Gecikme”, Prof. Dr. Erdal İnönü

7 Kasım 2006, Konferans, “İkinci Dünya Savaşı’nda Türkiye Konusundaki Tarih Yazıcılığının Sorunsalları”, Prof. Dr. İlhan Tekeli

17 Mart 2006, Konferans, Osmanlı Deniz İmparatorluğu Var mıydı?”, Porf. Dr. Salih Özbaran

22 Nisan 2005, Konferans, “Çok Partili Sistemin Ulusal Egemenlikteki Yeri Nedir?” Prof. Dr. Sina Akşin