Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Türkmen TÖRELİ
Anabilim Dalı Başkanı
Tel: +90 232 301 95 53
Akademik CV
Doç. Dr. Bilgin ÇELİK
Tel: +90 232 301 87 47
Akademik CV
Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm TÜTÜNCÜ UĞURLUBAY
Tel: +90 232 301 94 08
Akademik CV
Dr. Öğr. Üyesi Yakup ÖZTÜRK
+90 232 301 87 35
Akademik CV
Öğr. Gör. Dr. Bahar ARSLAN
Tel: +90 232 301 79 07
Akademik CV
Araş. Gör. Dr. Serkan KEÇECİ
+90 232 301 79 11
Akademik CV
Araş. Gör. Dr. Mehmet Şerif ERKEK
Tel: +90 232 301 87 34
Akademik CV