Toplumsal Katkı ve Sosyal Sorumluluk Komisyonu


ÜYELER İLETİŞİM BİLGİLERİ
Prof. Dr. Dilşen İNCE ERDOĞAN dilsen.inceerdogan@deu.edu.tr (Komisyon Başkanı)
Prof. Dr. Melih TINAL melih.tinal@deu.edu.tr
Doç. Dr. Bilgin ÇELİK bilgin.celik@deu.edu.tr
Öğr. Gör. Dr. Bahar ARSLAN bahar.arslan@deu.edu.tr
Araş. Gör. Dr. Serkan KEÇECİ serkan.kececi@deu.edu.tr
Tunahan SÖNMEZTÜRK (4. Sınıf Öğrencisi)

Görevi: İç-Dış Paydaş Komisyonu ile koordineli çalışarak lisans öğrencilerinin her dönemen az 1 sosyal sorumluluk projesi yapmalarını sağlamaktır. Topluma yönelik olarak her yarıyılda en az 3 etkinlik düzenlemek ve bunları PUKÖ formları ile işletmektir.