Arşivleme Komisyonu


ÜYELER İLETİŞİM BİLGİLERİ
Araş. Gör. Bilge CANBAY bilge.canbay@deu.edu.tr
Araş. Gör. Asya KALKAN asya.kalkan@deu.edu.tr

Görevi: Komisyonlardan gelen raporları fiziki ve dijital şekilde dosyalamak ve arşivlemektir.