Sempozyumlar

Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü tarafından  5-7 Nisan 2018 tarihleri arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesinde gerçekleştirilen III. Uluslararası Tarih Sempozyumunun konusu “Aydınoğulları Tarafından Fethinin 700. Yıldönümünde Kadifekale’den İzmir’e Bakmak: İzmir’in Dünü ve Yarını” olarak belirlenmiştir.

19-20 Ekim 2017, Sempozyum, “Uluslararası Ege Adaları Sempozyumu” : Türk Tarih Kurumu ile ortaklaşa düzenlenen uluslararası etkinlikte Ege Adalarının tarihsel önemi ve günümüze etkileri ele alınmıştır. Yüze yakın bildiri sunumunun gerçekleştiği sempozyumda geniş bir dinleyici kitlesine ulaşılmıştır.

Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü tarafından  16-18 Ekim 2014 tarihleri arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesinde gerçekleştirilen II. Uluslararası Tarih Sempozyumunun konusu “100. Yılında Birinci Dünya Savaşı” olarak belirlenmiştir.

Ayrıntı için bkz.

Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü tarafından 12 – 14 Ekim 2011 tarihleri arasında Dokuz Eylül Üniversitesi DESEM salonlarında gerçekleştirilen   I. Uluslararası Tarih Sempozyumunun konusu Berlin Konferansından Günümüze Büyük Güçler ve Türkiye” olarak belirlenmiştir.

Ayrıntı için bkz.