Eğitim ve Öğretim Komisyonu


ÜYELER İLETİŞİM BİLGİLERİ
Prof. Dr. Hakkı UYAR hakki.uyar@deu.edu.tr (Tarih Bölüm Başkanı)
Prof. Dr. Recai TEKOĞLU recai.tekoglu@deu.edu.tr
Prof. Dr. Erkan GÖKSU erkan.goksu@deu.edu.tr
Doç. Dr. Seyhun ŞAHİN seyhun.sahin@deu.edu.tr
Dr. Öğretim Üyesi Nuri ADIYEKE nuri.adiyeke@deu.edu.tr
Araş. Gör.Bilge CANBAY (Raportör-Sekreterya) bilge.canbay@deu.edu.tr
Mahmut Yıldız (1. Sınıf Örgün Öğrenci Temsilcisi)
Ayberk CÜMBÜŞ (2. Sınıf Örgün Öğrenci Temsilcisi)

Görevi: AKTS işyükü anketleri sonucu gerekli iyileştirmeleri başlatmak, denetlemek ve uygulamak, bu işlem için PUKÖ çalışmalarını yürütmektir. Program çıktıları anketi sonucunda gerekli değerlendirme ve iyileştirmeleri yapmak, bu işlem için PUKÖ çalışmalarını yürütmektir. AKTS ve Program çıktılarının iyileştirme çalışmaları sonucunda Eğitim Öğretim Planı revizyonu için Anabilim Dalları görüşünü alıp Akreditasyon Komisyonu ile koordineli bir şekilde  çalışmaktır.