İç ve Dış Paydaş Komisyonu


ÜYELER İLETİŞİM BİLGİLERİ
Doç. Dr. Neslihan ALFISTIK neslihan.unal@deu.edu.tr (Komisyon Başkanı)
Dr. Öğretim Üyesi Murat KILIÇ murat.kilic@deu.edu.tr
Araş. Gör. Dr. Mehmet Şerif ERKEK mseriferkek@gmail.com
Araş. Gör. Bilge CANBAY bilge.canbay@deu.edu.tr
Kadir ALTUNLU (3. Sınıf Öğrencisi)

Görevi: Öğrencilere yönelik memnuniyet anketlerini uygulamak, anket sonuçlarını değerlendirmek ve gerekli iyileştirmeleri yapmaktır. Lisans ve Lisansüstü öğrencilerden oluşan bir öğrenci komisyonu oluşturarak iç paydaş olarak öğrencileri iyileştirme süreçlerine dahil etmektir. İç paydaş olarak mezunlar ile olan iletişimi ve etkileşimi arttırmaktır. Dış Paydaş Komisyonu kurulmasını organize etmek ve dış paydaş görüşlerini almak üzere anketler uygulamak, anket sonuçlarını değerlendirmek ve gereğini yapmaktır. Mezun anketleri ve mezunlara yönelik hayat boyu öğrenme etkinliklerini düzenlemektir. Mezunlardan oluşan bir mezun komisyonu oluşturmaktır. Öğrenci danışmanlıklarına ilişkin işleyişleri denetlemek ve iyileştirmektir.