Hakkımızda


 

İnsanlığın ortak hafızası olan tarih, geçmiş ile bugün arasındaki iletişimi canlı tutarken, dünün bilgisiyle günümüzü anlama ve yarına dair öngörüler geliştirme imkânını sağlar. Bölümümüz, öncelikle geçmişin nesnel bilgisine ulaşmayı amaç edinen tarihçiler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Karşılaştırmalı Tarih yöntemini önceleyen öğretim metoduyla öğrencilerimizin eleştirel ve analitik düşünce yeteneklerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bölüm öğretim üyelerimizin öğretim ve çalışma sahaları dönemsel, bölgesel ve konusal açıdan çok geniş bir alanı kapsamaktadır. Bölümümüzde düzenli olarak geziler, seminerler, konferanslar, sempozyumlar düzenlenmektedir. Öğrencilerimiz gereken koşulları sağladıkları takdirde Erasmus+ kapsamında anlaşmalı olduğumuz birçok Avrupa üniversitesinde staj ve eğitim imkânına sahiptir.

Tarih Bölümü’nde eğitim dili Türkçe’dir. İsteğe bağlı olarak 1 yıl İngilizce hazırlık programı vardır. Ders geçme sistemi ile eğitim – öğretim yapılır. Bağıl not değerlendirme sistemi uygulanır.

 

Kariyer Alanları

Tarih Bölümü mezunları KPSS’den (Kamu Personeli Seçme Sınavı) yeterli puanı almaları durumunda MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) tarafından tarih öğretmeni olarak atanmaktadırlar. Ayrıca tercih etmeleri halinde farklı kamu hizmeti veren alanlarda da çalışma imkânına sahiptirler. Mezunlarımız özel eğitimi destekleyici kurumlarda tarih eğitmenliği yapabildikleri gibi, yerel yönetimler, üniversiteler, medya kuruluşları, uluslararası organizasyonlar, vakıflar, turizm sektörü, arşivler, müzeler, kütüphanelerde de istihdam olanağına sahiptirler.