Program Çıktıları


1 Tarih biliminin temel kavramlarını anlamak, diğer bilim dalları ile ilişkilerini kavramak ve ilgili bilimdalına yönelik çalışmalarını çeşitlendirebilmek
2 Tarih öncesi devirler ve Antik Çağ uygarlıkları hakkında bilgi sahibi olmak.
3 Eski Türk Tarihi hakkında bilgi sahibi olmak.
4 Doğu da ve Batı da Ortaçağ toplumlarının siyasal, sosyal ve ekonomik geçmişleri hakkında bilgi sahibi olmak.
5 Selçuk tarihi ve Anadolu beylikleri dönemi hakkında bilgi sahibi olmak. Osmanlı Devletinin Kuruluş ve yapılanma süreci hakkında bilgi sahibi olmak.
6 Yeni Çağda Osmanlı Siyasal, Sosyal ve Ekonomik Tarihini öğrenmek. Yeni Çağda Avrupa da Siyasal, Sosyal ve Ekonomik Tarihini öğrenmek
7 Tarih Bilim Felsefesi ve Metodolojisini öğrenmek, Dünya Tarihçiliğindeki son gelişmeleri yakından takip edebilmek.
8 Yerel Tarih Araştırmaları ve yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak.
9 Yakınçağ da Osmanlı Devleti nin sosyo-ekonomik dönüşümü, modernleşme süreci ve siyasi tarihi hakkında bilgi sahibi olmak. Yakınçağda Avrupa nın sosyo-ekonomik ve siyasi dönüşümü hakkında bilgi sahibi olmak.
10 Son yüzyıllarda Dünya da ve Türkiye de demokrasi ve modernleşme süreçlerini, dönüm noktalarını değerlendirebilecek bilgi birikimine sahip olmak.
11 Yakın dönem Türkiye ve Dünya Tarihinin siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel boyutları üzerine yeterli bilgi sahibi olabilmek ve analiz yapabilmek.
12 Dönemin kaynaklarını inceleyebilecek düzeyde kaynak dillerini kullanabilme becerisine sahip olmak.