Başkanlık

Prof. Dr. Hakkı UYAR
Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm TÜTÜNCÜ UĞURLUBAY
Bölüm Başkan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Yakup ÖZTÜRK
Bölüm Başkan Yardımcısı