Araştırma Kapasitesini Arttırma Komisyonu


ÜYELER İLETİŞİM BİLGİLERİ
Prof. Dr. Recai TEKOĞLU recai.tekoglu@deu.edu.tr (Komisyon Başkanı)
Dr. Öğretim Üyesi Nuri ADIYEKE nuri.adiyeke@deu.edu.tr
Dr. Öğretim Üyesi Murat YILMAZ yilmaz.murat@deu.edu.tr
Araş. Gör. Orkun KILINÇ orkun.kilinc@deu.edu.tr

Görevi: Bölümümüz araştırma ve geliştirme kapasitesini arttırmaya yönelik çalışma ve planlamalar yapmak, bilimsel proje sayısını arttırmak üzere çalışmak ve ilgili konularda PUKÖ iyileştirmeleri yapmak.