Eğitim ve Öğretim Çalışma Grubu


Eğitim ve Öğretim Çalışma Grubu
Grup Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Gülsüm TÜTÜNCÜ
Grup Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Neslihan ÜNAL
Grup Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Yakup ÖZTÜRK
Grup Üyesi Araş. Gör. Mehmet Şerif ERKEK