Conferences and Trips

8 Aralık 2017, Konferans, “Tarihte Roman, Romanda Tarih”, Doç. Dr. Erkan Göksu Tarih disiplini ile roman arasındaki ilişkiyi değerlendirmiş, Tarih disiplinin Tarihi romanlardaki kullanımının usulü ile ilgi fikirlerini açıklamıştır.

 

24 Kasım 2017, Anıtkabir – Eski Meclis – Anadolu Medeniyetler Müzesi Gezisi

30 Ekim 2017, Panel, “1923 Cumhuriyeti’ni Bugün için Yeniden Anlamak”: Cumhuriyet ve demokrasi kavramlarının önemi ve farklarının açıklanmasının yanı sıra 1923’ten günümüze yaşanan değişim ve gelişmeler; ortaya çıkan sorunlar tartışılmıştır.

26 Ekim 2017,  Aşure Etkinliği

19 Ekim 2017, Konferans, “Çağdaş Sosyal Teoriler ve Tarih Yazıcılığı”: Yrd. Doç. Dr. Oktay Gökdemir, İnterdisipliner bir yaklaşımla ve sosyal teorilerin günümüz tarih yazıcılığına etkilerini aktarmış, Türk tarih yazıcılığının sorunları tartışılmıştır.

13 Mayıs 2017, Konferans, Prof. Dr. Tufan Gündüz, “İzmir ve Batı Anadolu’da Türkmenler-Yörükler” adlı sunumuyla Batı Anadolu’daki Yörük-Türkmen geçmişini ve günümüzdeki varlıklarına değindi.

3 Mayıs 2017, Konferans, “Üç Zeybek”:  Dr. Sabri Yetkin, Gereli Efe, Çakırcalı Ahmet Efe ve Çakırcalı Mehmet Efe’nin hayat hikâyelerini tarihsel önemlerini aktarmış; Selim Özyol’da Türkülerde ve Danslarda Efelere ilişkin görsel örnekler sunmuştur.

25 Mart 2017, Yunt Dağı’na Yolculuk ve Tarih Topluluğu tarafından Yunt Dağı köylerinde kitaplık oluşturulması için kampanya

13 Mart 2017, Panel, “Emperyalizme Karşı Bağımsızlık Savaşının Sembolü: İstiklal Marşı”: İstiklal Marşı’nın kabulünün yıldönümü etkinliği olarak Prof. Dr. Hakkı Uyar, Doç. Dr. Cafer Şen ve Yrd. Doç. Dr. Oktay Gökdemir’in katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir.

12 Mayıs 2016, Konferans, Prof. Dr. Zafer Toprak “Cumhuriyet Türkiye’sinin Bireyi: “Yeni Kadın-Yeni Erkek 1920-1930” adlı sunumuyla Cumhuriyet’in ilk yıllarında kadın ve erkeğin yeni toplumsal rollerine değinmiştir.

10 Aralık 2015, Panel, “Ortadoğu ve Türkiye Kamplarında Suriyeli Mülteciler” başlık panelde Prof. Dr. Özkan Yıldız ve Doç. Dr. Türkmen Töreli bizlere mülteci kamplarında yaşamakta olan Suriyeli mültecilerin içinde bulundukları koşulları ve bu koşullara onlar üzerindeki etkilerine değindiler.

27 Ekim 2015, Söyleyişi, “Devrim Arabaları ve Bilinmeyenleri” adlı söyleyişide Süleyman Aşık bizlere ilk yerli aracımız Devrim’in yapım sürecinin arka planında yaşananları aktardı.

25 Ekim 2015, Konferans, Çanakkale Savaşlarının 100. yıldönümü etkinliği olarak Alman akademisyen Prof. Dr. Heinz Richter “The Royal Navy in the Dardanelles Campaign” (Çanakkale Savaşları’nda İngiliz Donanması) adlı sunumunu yapmıştır.

Ekim 2014, Sergi, “100. Yılında Birinci Dünya Savaşı Sergisi” Küratör Öğr. Gör. Şükrü TÜL

27 Mayıs 2008, Konferans, Prof. Dr. Taner Timur

10 Nisan 2008, Konferans, “Fatih ve Osmanlı Merkeziyetçiliğinin Teşekkülü”, Prof. Dr.  Ahmet Yaşar Ocak

9 Nisan 2007, Konferans, “Osmanlı’dan Günümüze Bilim: Üç Yüzyıllık Gecikme”, Prof. Dr. Erdal İnönü

7 Kasım 2006, Konferans, “İkinci Dünya Savaşı’nda Türkiye Konusundaki Tarih Yazıcılığının Sorunsalları”, Prof. Dr. İlhan Tekeli

17 Mart 2006, Konferans, Osmanlı Deniz İmparatorluğu Var mıydı?”, Porf. Dr. Salih Özbaran

22 Nisan 2005, Konferans, “Çok Partili Sistemin Ulusal Egemenlikteki Yeri Nedir?” Prof. Dr. Sina Akşin